Diouf et Wade méritent un salaire de 50 à 75 millions »selon Abdoulaye Makhtar Diop | Okdakar
Tags Diouf et Wade méritent un salaire de 50 à 75 millions »selon Abdoulaye Makhtar Diop

Tag: Diouf et Wade méritent un salaire de 50 à 75 millions »selon Abdoulaye Makhtar Diop

Diouf et Wade méritent un salaire de 50 à 75 millions »selon...

Diouf et Wade méritent un salaire de 50 à 75 millions"selon Abdoulaye Makhtar Diop - Le député Abdoulaye Makhtar Diop est...